meny

kursfaktagrupp

syfte
Att erbjuda kvinnor möjlighet att arbeta med sin egen personliga utveckling - individuellt och i grupp på ett kreativt, inspirerande och lustfyllt sätt.
Målet är ökad självinsikt, balans mellan privatliv och yrkesliv, ökad energi, kraft och lust till livet. Det handlar om att bli medveten om sina beteendemönster och de val man gör. Våga möta sig själv och kunna acceptera sig som den man är.

Efter kursen har deltagarna mött nya sidor av sig själva. De är på väg mot ökad självinsikt och har en djupare kontakt med sig själv, sin vilja och sina behov. De vet hur de ska göra för att få bättre balans, utveckla sin kreativitet och fylla på med ny energi.

metoder
Gestaltande metoder, vilket innebär att du får möjligt att integrera tanke, känsla och handling via teori, samtal och praktiska övningar. Du får möjlighet att träna och utveckla nya förhållningssätt som är direkt anpassade till din vardag. Du får tillgång till många olika verktyg och tekniker.

innehåll
Vi arbetar processintriktat , därför får du ingen detaljerad kursplan i förväg. Det krävs inga förkunskaper, alla övningar och moment sker på vars och ens egen nivå. Vid varje kurstillfälle arbetar vi kring ett bestämt tema.

tema
Självkänsla, självförtroende, självbild och självinsikt.
Vad hindrar mig från att släppa på kontrollen och att delegera. Vad hindrar mig från att sätta gränser och säga nej. Att ge och ta plats.

Prestationsångest och rädsla för att inte duga. Att identifiera, sätta ord på, lära sig känna igen och hantera sina känslor. Mindfullness – fokuserad närvaro och acceptans.helgkurs
Kurs-
tillfälle

10 gånger, totalt 35 timmar

Datum
9
jan
23
jan
6
feb
20
feb
6
mars
20
mars

3
april

15
maj
22
maj
12
juni
Tid Torsdagar jämna veckor 17.30-21.00 och
1 torsdag ojämn vecka
Pris Privat: 6,000 kronor exkl. moms
(kan betalas månadsvis)
Företag: 12,000 kronor
exkl. moms
Anmälan
terminskurs

Sista anmälningsdag
23 december
2013
Efter detta datum är anmälan bindande.

OBS! Begränsat antal platser, anmäl er i tid.
Plats Lokal i Gamla stan

kontakt

För information och intresseanmälan kontakta:

Maud Eklund Mobil: 070-672 78 52
E-post: maud@duktigaflickor.se
Marie Sjömark Mobil: 070-476 51 26
E-post: marie@duktigaflickor.se
underline