meny

tx1
Kursen ”Allför Dukiga flickor” är en kurs i personlig utveckling för kvinnor. Är du den som det alltid går att lita på? Som tar ansvar, som ger sitt bästa varje gång, som fixar fastän det nästan är försent?
Men själv är du ändå inte nöjd.
Du räcker liksom inte till.


Hösten 2003 startade vi våra kurser. Vi har därefter varje år haft terminskurser, helgkurser och seminarier. Världen är full av kvinnor som glömt bort sig själva på vägen mellan ”livets alla måsten”.

Människor behöver stanna upp och reflektera över sig själva och sitt liv både privat och professionellt. Vi möter kvinnor och män i våra ordinarie arbeten varje dag som är mycket ansvarstagande, ambitiösa och högpresterande. Men de tenderar att vara för ambitiösa och att prioritera bort sina egna behov i för hög utsträckning.

Om vi vänjer oss vid att stanna upp och reflektera över oss själva och våra behov, så uppnår vi lättare balans och harmoni i tillvaron.

Detta är bakgrunden till varför vi startade våra kurser.

 


underline