meny

head_tx

rub1

 • "Jag har förbättrat min självkänsla,mitt självförtroende och fått ökad självinsikt, vilket gjort mig mycket tryggare och mer harmonisk Jag har blivit tydligare med vad jag vill och behöver både privat och professionellt."

 • "Nu har jag lättare för att ta plats och sätta gränser."

 • Jag bär med mig att det handlar inte så mycket om vad jag tänker och tycker, utan kanske mer om vad jag känner och upplever."

 • ”Jag ska vara uppmärksam på mitt eget beteende, känna efter vad magen säger och ”lyda” den, försöka att tala om vad jag själv behöver och vill".

rub2

 • "Glädjefyllt, nyttigt och utmanande. Bra och skönt att kunna välja hur djupt man vill gå med sig själv".

 • ”Skönt att möta andra som beskriver liknande situationer, tankar och erfarenheter. Jag inser att jag ofta tagit på mig uppgifter och ansvar i högre utsträckning än vad som varit bra för mig”.

rub3

 • "Mycket bra balans mellan teori och övningar".

 • "Övningen om våra roller i livet har fått mig att reflektera över hur jag reagerar och agerar i olika situationer".

Ledarskap

 • "Professionellt och strukturerat.".

 • "Mogna och erfarna ledare.".

 • ”Stöttande, varmt och inspirerande.".
underline